Hva er et borettslag?

(08.12.2016)

Er det nytt for deg å bo i borettslag? I så fall kan det være lurt å lese den nyttige informasjonen som følger.

1) Stifting av borettslag                                                                                         
Knausen Borettslag ble ferdigstilt i 1979 og ble da formelt stiftet.                                 
Borettslaget ble overtatt av andelseierne i 1978-1979 og boligene ble tatt i bruk etter hvert som de var klar for innflytting.

2) Bygging
Boligene i Knausen borettslag er oppført av TBBL. TBBL har stått for utvikling av tomt og bygging av selve leilighetene.

3) Innskudd
Den største delen av kostnadene ved bygging er lånefinansiert med lån i Husbanken. Resten er finansiert ved at andelseierne betaler et innskudd ved kjøp av andel. Andelseierne hefter kun for en andel hver.

4) Andelseier
Ved kjøp av bolig, blir kjøper andelseier, det vil si medeier av borettslaget. Det er en andel for hver leilighet. Andelene kan ha ulik verdi, fordi leilighetene har ulik størrelse. Andelen følger leiligheten og går over til ny eier når leiligheten selges.

5) Leilighetens salgspris
Prisen du betaler for leiligheten er markedsstyrt.

6) Øverste myndighet
Generalforsamlingen er borettslagets øverste myndighet. Alle andelseierne har en stemme hver på borettslagets generalforsamling. Juridiske andelseiere, som har flere andeler, har bare en stemme. Juridisk andelseier er for eksempel LNN, Tromsø kommune, med flere.

7) Generalforsamling
Generalforsamling skal avholdes innen utgangen av juni hvert år. Varsel om generalforsamling sendes ut i god tid før innkalling slik at andelseierne kan melde inn saker. Disse må leveres skriftlig til styret i henhold til varsel om generalforsamling.
Andelseierne får innkalling til generalforsamling med minst ei ukes varsel. Her bestemmer du som andelseier hvordan borettslaget skal drives. Det er generalforsamlinga som setter dagsorden for styrets arbeid.

8) Styret
Styret i borettslaget velges av generalforsamlingen og består av en leder, fire styremedlemmer og to varamedlemmer.

9) Framleie/bruksoverlating
Skjema for bruksoverlatning finner du på høyre side under dokumenter. Dette er et dokument som viser hvordan du skal gå fram hvis du ønsker å framleie din leilighet.

Vi ber om at søknadsskjemaet blir utfylt så fullstendig som mulig og sendes til styret i borettslaget.

Framleiekontrakten er en standardkontrakt som er utarbeidet av TBBL. Det er opp til andelseier og fremleietaker å bestemme om de ønsker å benytte denne standardkontrakten.
Her er også skjema for vedtak om bruksoverlating, som skal sendes sammen med søknaden til styret. Denne kan styret bruke i sitt saksarbeid. Gebyr på kr. 813,- inkl. merverdiavgift belastes om søknaden innvilges. 

 

Hva skjer?

Nye brannslukkere og røykvarslere (05.12.2017)
NYE BRANNSLOKKERE OG RØYKVARSLERE Da er tiden inne for å få byttet ut både slokkere og varslere på Knausen. Alle leiligheter får en brannslokker hver og en røykvarsler... Les mer

Beboerportalen

Logg inn

Nyheter

Kostnader for søppel/garasjenøkkel eller portåpner (28.05.2020)
Dersom du har behov for ny søppelnøkkel, garasjenøkkel eller garasjeportåpner må du kontakte vaktmester. Søppelnøkkel: 850,- pr.stk Garasjenøkkel: 750,- pr.stk... Les mer

Nye brannslukkere og røykvarslere (05.12.2017)
NYE BRANNSLOKKERE OG RØYKVARSLERE Da er tiden inne for å få byttet ut både slokkere og varslere på Knausen. Alle leiligheter får en brannslokker hver og en røykvarsler... Les mer

Ny veileder for lading av elbiler (19.03.2015)
Elbilsalget i Norge har eksplodert, og vi har nå over 27000 elbiler på norske veier. Dette medfører stor etterspørsel etter flere ladeuttak. Ny veileder for lading av... Les mer

Dokumenter og filer

boligtyper.pdf (13.02.2013)
Oversikt over de forskjellige boligtyper vi har på Knausen

vedtekter.pdf (03.01.2013)
Vedtekter for Knausen borettslag

bruksoverlating.pdf (03.01.2013)
Skjema for søknad om bruksoverlating

vinterloypekartet.pdf (03.01.2013)
Vinterløypekartet fra Tromsø kommune

varmepumpe.pdf (03.01.2013)
Nedlastbare regler om varmepumper i Knausen borettslag

Nyttige lenker

Hjemmesiden til BoNord

Knausen borettslag på facebook
Besøk oss på facebook

Krav til røykvarslere
Se på denne

Medlemsmagasin for Bonord`s medlemmer

Nordøya bydelsråd
Nordøya Bydelsråds formål er å arbeide for kulturell, sosial, miljø- og næringsmessig utvikling av bydelen, fremme gode oppvekstsvilkår for barn og unge, skape nærhet og...

Stakkevollan idrettsforening
Fotballklubb i nærområdet

Tromsø kommune

Trygg Vakt

Vår tv/internettleverandør
Opplever du problemer med tv eller internett må du ta kontakt med kundeservice hos Telenor. Er du nyinnflyttet må du opprette ett eget kundeforhold. Åpningstid hverdager:...

Våre vaktmestre
Her finner dere kontaktinformasjon til våre vaktmestre.