Ordensregler

(03.01.2013)

ORDENSREGLER FOR KNAUSEN BORETTSLAG                                                             

Ordensreglene er ment å fremme trivsel og godt naboskap for den som bor i laget.

Reglene fastsettes av styret, men beboerne kan kreve at de tas opp på generalforsamlinga.

1) Generelt

Hver enkelt borettshaver er ansvarlig for at vedtatte ordensregler blir fulgt. 

Risting eller banking av tøy, matter eller lignende fra vinduer og balkonger må ikke være til sjenanse for andre.

Grilling er kun tillatt med elektrisk- eller gassgrill.


2) Regler om ro i leilighetene.

Det skal være ro i leiligheten fra kl. 23.00 til kl.06.00.

Boring og banking bør likevel ikke skje etter kl. 20.00 av hensyn til familier med små barn.

Høylydt tale, sang og bruk av musikkinstrumenter er ikke tillatt før kl. 08.00 og etter kl.23.00.

Radio, TV, musikkanlegg og lignende må benyttes hensynsfullt og avdempet, særlig etter kl 23.00.

3) Regler for dyrehold i Knausen borettslag

Det må søkes styret ved anskaffelse av katt og hund. Hund er tillatt dersom det ikke medfører støy eller ubehageligheter for naboene.

Hundeeieren må overholde følgende regler:

Hunder skal føres i bånd innenfor borettslagets område. Forøvrig gjelder politivedtektene for Tromsøya angående hundehold og straffebestemmelsene overfor hundeeiere som lar hunden gå løs.
Hundeeiere er forpliktet til straks å fjerne ekskrementer dyret etterlater seg på borettslagets område, også utenfor egen inngang.
Hvis hunden skal stå ute, må den kobles forsvarlig, slik at de ikke kan slite seg og heller ikke er til sjenanse for naboer eller forbipasserende. De må heller ikke sjenere omgivelsene med bjeffing eller hyling.
Hundeeiere er ansvarlige og erstatningspliktige for enhver skade som deres hund måtte påføre person eller eiendom i borettslaget, f.eks. riper i dører og karmer, skade på blomster, planter, grøntanlegg m.m.
Dersom det kommer berettiget klage over at hundeholdet sjenerer naboer ved lukt, bråk eller på annen måte, skal naboene først forsøke å løse problemene seg imellom. Hvis minnelig ordning ikke kan oppnås, sendes skriftlig klage over forholdet til styret i borettslaget. Styret plikter å behandle klagen, etter først å ha innhentet opplysninger fra begge parter.
Disse reglene er å betrakte som en del av leiekontrakten vedrørende leiligheten, og brudd på disse reglene blir å betrakte som vesentlig mislighold av leiekontrakten.

4) Søppel og avfall

Knausen leverer vanlig husholdningsavfall via avfallssug som er plassert på ulike punkter i borettslaget.

I forbindelse med endringen til den nasjonale merkeordningen for avfall, har Remiks endret utseende og farge på de optiske posene fra og med januar 2023. De tilbyr ikke lengre egne poser for restavfall for borettslagene. Har dere ikke handlenett (mange benytter gjenbruksnett) kan man skaffe til veie restavfallsposer fra ulike butikker. Det er da fint om man kan kjøpe inn poser som er minst samme tykkelse, eller mer enn handlenett-tykkelse.

Sorteringsguide

Større gjenstander må man selv bringe til avfallsmottaket Remiks Miljøpark AS. Informasjon om innleveringsstasjoner, avfallskort og åpningstider finner dere her: Returstasjon

Brukbare møbler o.l. kan også leveres til Rebell Gjenbruksbutikk (Remiks). De har også en hente/bringe-tjeneste for større møbler, telefonnummer dit er 476 24 206 .

Borettslaget har tilhenger som kan lånes etter avtale med vaktmestertjenesten vår på telefon 934 00 475.

Vi gjør oppmerksom på at alle beboerne har nøkler til alle innkastene. Det er lov å tømme et annet sted dersom det aktuelle innkastpunktet ikke fungerer.
Nøklene kan også benyttes til fellesboden i gate 3 ved Knausen 77. Her finner du søppelposer.
Dersom det oppstår driftstans, kan man ringe telefonnummeret som står på innkastpunktet eller kontakte vaktmestertjenesten på telefon 934 00 475.

5) Renhold ute og inne

Snørydding besørges av den enkelte beboer innenfor det naturlige området for huset. Ved store snømengder vil styret arrangere felles måkedager for terrasserydding og lignende.

Alle rom må være oppvarmet slik at vannledninger ikke fryser. Skade på rør eller sanitæranlegg som skyldes for dårlig oppvarming eller skjødesløs behandling, er beboerne selv ansvarlig for.

Beboer må straks melde fra til styret om det merkes veggdyr eller lignende i leiligheten.

Det må også varsles om eventuelt andre skader på bygningene.

6) Inspeksjon

Styret har anledning til å foreta inspeksjon av leilighetene for å konstatere om det erveggdyr eller andre mangler ved leilighetene.

7) Innvendig vedlikehold

I samsvar med husleiekontrakten, må andelseier selv besørge og bekoste innvendig vedlikehold av leiligheter og boder, eventuelt rette seg etter de pålegg styret bestemmer om oppussing. Ved salg kan styret holde tilbake deler av salgsbeløpet hvis det er påtakelig mangel på vedlikehold.

DET UNDERSTREKES PÅ DET STERKESTE AT DET IKKE ER TILLATT Å
KASTE TING I KLOSETTSKÅLEN SOM KAN FORÅRSAKE TETTE AVLØP.

En tett kloakk kan forårsake oversvømmelse i leilighetene. Slike skader har vist seg å bli veldig dyre og må bekostes av den enkelte beboer.

Hva skjer?

Nye brannslukkere og røykvarslere (05.12.2017)
NYE BRANNSLOKKERE OG RØYKVARSLERE Da er tiden inne for å få byttet ut både slokkere og varslere på Knausen. Alle leiligheter får en brannslokker hver og en røykvarsler... Les mer

Beboerportalen

Logg inn

Nyheter

Kostnader for søppel/garasjenøkkel eller portåpner (28.05.2020)
Dersom du har behov for ny søppelnøkkel, garasjenøkkel eller garasjeportåpner må du kontakte vaktmester. Søppelnøkkel: 850,- pr.stk Garasjenøkkel: 750,- pr.stk... Les mer

Nye brannslukkere og røykvarslere (05.12.2017)
NYE BRANNSLOKKERE OG RØYKVARSLERE Da er tiden inne for å få byttet ut både slokkere og varslere på Knausen. Alle leiligheter får en brannslokker hver og en røykvarsler... Les mer

Ny veileder for lading av elbiler (19.03.2015)
Elbilsalget i Norge har eksplodert, og vi har nå over 27000 elbiler på norske veier. Dette medfører stor etterspørsel etter flere ladeuttak. Ny veileder for lading av... Les mer

Dokumenter og filer

boligtyper.pdf (13.02.2013)
Oversikt over de forskjellige boligtyper vi har på Knausen

vedtekter.pdf (03.01.2013)
Vedtekter for Knausen borettslag

bruksoverlating.pdf (03.01.2013)
Skjema for søknad om bruksoverlating

vinterloypekartet.pdf (03.01.2013)
Vinterløypekartet fra Tromsø kommune

varmepumpe.pdf (03.01.2013)
Nedlastbare regler om varmepumper i Knausen borettslag

Nyttige lenker

Hjemmesiden til BoNord

Knausen borettslag på facebook
Besøk oss på facebook

Krav til røykvarslere
Se på denne

Medlemsmagasin for Bonord`s medlemmer

Nordøya bydelsråd
Nordøya Bydelsråds formål er å arbeide for kulturell, sosial, miljø- og næringsmessig utvikling av bydelen, fremme gode oppvekstsvilkår for barn og unge, skape nærhet og...

Stakkevollan idrettsforening
Fotballklubb i nærområdet

Tromsø kommune

Trygg Vakt

Vår tv/internettleverandør
Opplever du problemer med tv eller internett må du ta kontakt med kundeservice hos Telenor. Er du nyinnflyttet må du opprette ett eget kundeforhold. Åpningstid hverdager:...

Våre vaktmestre
Her finner dere kontaktinformasjon til våre vaktmestre.